Om oss

Sedan 1 februari 1997 har Handelshuset Viroderm AB varit en leverantör av desinfektion-, hud-,  gel-, och specialprodukter till vården där vi försett de flesta landsting/regioner och vårdenheter med våra högkvalitativa och uppskattade produkter.

Vår affärsidé är att erbjuda sjukvården, vårdrelaterad verksamhet och butiker bra produkter till attraktiva priser.

Företagets hållbarhetspolicy, tillsammans med miljöpolicyn, ligger till grund för vår verksamhet samt hur vi hanterar risker och fattar beslut. Våra policys utgör även ett stöd vid kund- och leverantörskontakter.

Hållbarhetspolicy

Miljöpolicy

Som leverantör till offentlig sjukvård i Sverige arbetar vi för socialt ansvarstagande i offentliga upphandlingar. Vi följer givetvis ”Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantör”.

Uppförandekod (svensk)

Uppförandekod (engelsk)