Lectro Derm värmedynor

Lectro Derm är vår mycket uppskattade produktserie som vänder sig mot vården och som innefattar olika storlekar av värmedynor och tillbehör till dessa. Dynorna kan återladdas och har därmed en lång livslängd vilket gör dem mycket kostnadseffektiva. De underlättar provtagning och är också användbara i andra situationer där snabb värme är att föredra i olika behandlingsfaser. Klicka på resp. produktbild för mer information. Vi har uppdaterat vår information gällande användningen av Lectro Derm värmedynor vid provtagning. Rekommendationerna är framtagna i samråd med expertis inom vården. Klicka här för mer information