Virkon Rely-On

Desinfektionsmedlet Virkon, är ett av mycket få ytdesinfektionsmedel i världen som är patenterat. Användare som köper detta har högt ställda krav på snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv desinfektion, som t ex sjukhus, laboratorier och läkemedelsbolag.
Klicka på resp. produktbild för mer information.