Virkon Rely-On

Desinfektionsmedlet Virkon, är ett av mycket få ytdesinfektionsmedel i världen som är patenterat och detta köper idag alla som har högt ställda krav på snabb, miljövänlig och kostnadseffektiv desinfektion.
Klicka på resp. produktbild för mer information.