DioCal-D Hund Till digivande och dräktiga tikar

DioCal-D är ett mineralfoder i pulverform innehållande mjölksyrat kalcium (kalciumlaktat) och D3-vitamin. DioCal-D är avsett som kort understöd till dräktiga och digivande tikar, i vissa fall till unga hundar under tillväxt samt till individer vid benbrott och andra frakturer etc.
DioCal-D ges till dräktiga tikar från 6:e till och med 8:e dräktighetsveckan. Giva bör upphöra 2 veckor före beräknad nedkomst. Digivande tikar ges DioCal-D under de 2–4 första veckorna. DioCal-D kan även ges dagligen i fodret om misstanke om lågt kalciuminnehåll i fodret finns. Bör endast ges vid akuta tillstånd och i korta perioder om inte veterinär lämnat annan rekommendation.

Produktblad